FRÅGOR & SVAR

SverigeKids är just till för barnfamiljer som har svårt att få sin vardag att fungera. Vi erbjuder fyra olika tjänster för att tillgodose familjernas olika behov. Du får hjälp med barnpassning, samtidigt som barnet får en kvalitativ utvecklande och en lärande stund innan du som förälder tar vid.
SverigeKids barnpassning ingår i hushållsnära tjänster, vilket berättigar dig till 50% skattereduktion. Detta ger dig en möjlighet till att beställa ruttjänster upp till 25.000kr/år om du har betalt inkomstskatt som motsvarar nivån. T.ex. En månadslön på 17.000kr innebär att man betalt in ca 43.200kr i inkomstskatt på ett år (enligt Skatteverkets tabell 32, kolumn 1, för skatt på månadslön). Då är detta istället maxtaket för vad man kan nyttja. Om du överstiger detta så får du betala fullt pris. För mer exakt information om vad som gäller för just dig, gå in på Skatteverkets hemsida.
Du kontaktar SverigeKids via telefon eller e-post och vi går sedan igenom era behov och önskemål för att på så sätt matcha fram rätt personal. Vi brukar rekommendera ett kostnadsfritt hembesök för att det är lika viktigt för er som för barnvakten att ni får lära känna varandra innan och tillsammans gå igenom vårt arbetssätt, samt familjens regler och rutiner. SverigeKids gör allt för att du skall känna dig trygg och ha fullt förtroende för oss.
Om du redan har en barnvakt som du är nöjd med, så kan SverigeKids formalisera anställningen så att du kan ta del av den förmånliga skattereduktionen på 50%. Barnvakten får då ta del av alla förmåner, försäkringar, utbildningar i barnsäkerhet mm, samt att SverigeKids då betalar alla sociala avgifter och skatter för barnvakten. Detta skapar en trygghet för både för er och barnvakten.
SverigeKids gör allt för att du som kund alltid skall känna dig trygg och nöjd. Om du ändå skulle vilja byta barnvakt/pedagog så är det fullt möjligt. Om det är första lektionen, så har du rätt till SverigeKids 100% Nöjdhetsgranti.
All kunskapsinlärning är individuell och barn har olika behov. För att se långsiktigt och bestående resultat, så bör man ha kontinuitet vad gäller stödet till barnet. Kunskapspedagogen fyller den funktionen. SverigeKids rekommenderar därför två lektioner/vecka under skolterminen för att Kunskapspedagogen ska kunna planera, stödja och följa upp barnets utveckling i sitt skolarbete. Då kan man se en utveckling i barnets lärande.
Från och med den 1 augusti 2015 beslutade regeringen att läxhjälp inte skulle ingå i RUT. Trots detta har vi försöka behålla de förmånliga priserna för kunskapspedagoger.
SverigeKids värnar hela tiden om familjens integritet. All personal får därför innan anställning skriva på sekretessavtal som skyddar information om familjen.
All SverigeKids personal är ansvarsförsäkrad genom Länsförsäkringar om någon skada skulle uppstå. Personalen är även utbildad i barnsäkerhet så att de kan hantera uppkomna situationer.